Info agenda en afspraken

Agenda en afspraak nemen

Afspraken in de praktijk in Mechelen voor reeds gekende patiënten kunnen online genomen worden via deze website in de rubriek 'Afspraak online' - maar enkel en alleen wanneer u reeds gestart bent in deze praktijk. Wijziging nav Covid 19: zie startpagina! 

De online agenda werkt met blokken van 25 minuten. Gelieve rekening te houden met deze tijdsduur en indien nodig 2 afspraken te nemen. Dit kan op verschillende momenten (bv met een week of enkele dagen tussen), of direct na elkaar zoals bij een intake of de bespreking van een uitgebreide problematiek of analyses. Let wel, het RIZIV betaalt telkens maar 1 consult terug per dag (maw een langere of dubbele consultatie heeft dezelfde terugbetaling als een korter consult maar met hoger tarief en remgeld).

Bij het nemen van een afspraak aanvaardt u de 'informed consent', zie onderaan voor details.

Om de continuïteit van opvolging te kunnen verzekeren en eventueel een advies te kunnen opmaken bij opstart van een nieuwe patiënt, ben ik genoodzaakt het aantal nieuwe patiënten / intakes te beperken. Gezien er reeds een te grote wachtlijst en -tijd bestaat, ben ik genoodzaakt nu even geen nieuwe aanmeldingen voor de wachtlijst te aanvaarden, waarvoor excuses. Gelieve geen online consult te reserveren indien u nog niet in deze praktijk geweest bent. Gelieve mij niet te contacteren telefonisch of per mail ivm een nieuwe opstart, en dit alvast tot 1 november 2021 . Vanaf dan kan er mogelijks terug beperkt aangemeld worden voor opstart in het voorjaar 2022.

Mag ik vragen tijdig maar niet te vroeg aanwezig te zijn op de afspraak en tijdig te annuleren indien u de afspraak niet kan nakomen (tijdig is: min 2 werkdagen voor de afspraak via mail, telefonisch indien last minute verhinderd om belangrijke redenen). Om logistieke en COVID redenen wil ik u ook vragen bij voorkeur buiten in de voortuin te wachten. Bij erge koude of regenweer maximum 5 minuten voor uw afspraak in de inkomhal plaats te nemen, en helemaal niet indien u infectieuze symptomen vertoont. 

Bij niet verschijnen op de afspraak zonder verwittigen of laattijdig annuleren kan er een facturatie volgen.

Beschikbaarheid en verlofdata

20181031_112136.jpg

Verlofperiodes voorzien komende periode: 2-5/11//2021

Er zijn doorgaans consultatieblokken voorzien op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag; donderdagnamiddag en vroege avond. Op dinsdag ben ik aanwezig in de huisartsenpraktijk van dr Peetermans in Haacht. Er bestaat een losse praktijksamenwerking tussen ACortho in Mechelen en deze praktijk in Haacht, oa ook in geval van afwezigheden. Er is vanuit beide praktijken toegang tot hetzelfde Electronisch Medisch Dossier. In geval van verlof van dr Peetermans ben ik mogelijks ook op andere momenten aanwezig in Haacht (en niet in Mechelen).

Op vrijdagnamiddag en zaterdagen ben ik regelmatig in opleiding acupunctuur in Antwerpen.

Wegens logistieke en familiale redenen zijn de meeste afspraken overdag, en slechts in beperkte mate beschikbaar tijdens schoolvakanties.

Indien het voor u echt onmogelijk is een afspraak te nemen in de beschikbare afsprakenblokken, kan u eventueel mailen op ACortho@outlook.be. Er kan een attest voor afwezigheid wegens consultatie afgeleverd worden. Op donderdag zijn er enkele afspraken beschikbaar na 16u,  mag ik vragen deze enkel te boeken indien u u op andere momenten niet of moeilijk vrij kan maken of indien het om schoolgaande kinderen of jongeren gaat. 

Bij een eerder dringende vraag kan u bellen op 015/65 47 08. Tijdens verlofperiodes kan u terecht bij collega Peetermans in Haacht voor dringende vragen.

Gelieve zo weinig mogelijk telefonisch contact te nemen gezien dit de consultaties kan verstoren. Er is voor de praktijk in Mechelen geen secretariaat aanwezig.

Bij dringende gevallen tussen 19u- 8u s morgens en in weekeinden kan u de huisartsenwachtdienst bereiken op nummer 1733

In geval van echte urgenties zijn de hulpdiensten bereikbaar via het nummer 112

Informed consent

De patiënt heeft steeds het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.

De patiënt heeft steeds het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.

De patiënt wordt ingelicht omtrent de aard en de bedoeling van de behandeling. De praktijkhouder licht de patiënt in omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, de risico’s verbonden aan de voorgestelde behandeling, de mogelijke resultaten en de beperkingen van de methode.

De patiënt krijgt steeds de mogelijkheid om vragen te stellen.

De patiënt verleent expliciete toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken in het kader van de behandeling en in overeenstemming met de wettelijk voorziene verwerkingstermijnen.

Het staat de patiënt vrij al dan niet zijn/haar (behandelende) arts te raadplegen.

De patiënt laat zich uit vrije wil behandelen en heeft akte genomen met bovenstaande en de aangekondigde tarieven.