Info agenda en afspraken

Agenda en afspraak nemen

Afspraken in de praktijk in Mechelen kunnen online genomen worden via deze website in de rubriek 'Afspraak online' maar enkel wanneer u reeds gestart bent in de praktijk. Wijziging nav Covid 19: zie startpagina! 

De online agenda werkt met blokken van 25 minuten. Gelieve rekening te houden met deze tijdsduur in het geval van een opvolgafspraak en indien nodig 2 afspraken te nemen. Dit kan op verschillende momenten (bv met een week of enkele dagen tussen), of direct na elkaar zoals bij een intake of de bespreking van een uitgebreide problematiek of analysesLet wel, het RIZIV betaalt telkens maar 1 consult terug per dag (maw een langere of dubbele consultatie heeft dezelfde terugbetaling als een enkele).

Om de continuïteit van opvolging te kunnen verzekeren, ben ik genoodzaakt het aantal nieuwe patiënten / intakes te beperken. Gezien er reeds mensen op de wachtlijst staan, ben ik genoodzaakt nu even geen nieuwe aanmeldingen te aanvaarden, waarvoor excuses. Gelieve geen online consult te reserveren indien u nog niet in deze praktijk geweest bent. 

Mag ik vragen tijdig aanwezig te zijn op de afspraak en tijdig te annuleren (min 2 werkdagen voor de afspraak via mail, telefonisch indien last minute verhinderd) indien u de afspraak niet kan nakomen. Om logistieke redenen wil ik u ook vragen niet meer dan 10 minuten voor uw afspraak in de inkomhal plaats te nemen.

Bij niet verschijnen op de afspraak zonder verwittigen of laattijdig annuleren kan er een facturatie volgen.

Beschikbaarheid en verlofdata

Verlofperiodes voorzien komende maanden: dit zullen bepaalde dagen of periodes zijn in herfst- en kerstverlof

Er zijn doorgaans consultatieblokken voorzien op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag; donderdagnamiddag en vroege avond. Op dinsdag ben ik aanwezig in de huisartsenpraktijk van dr Peetermans in Haacht. Er bestaat een losse praktijksamenwerking tussen ACortho in Mechelen en deze praktijk in Haacht, oa ook in geval van afwezigheden. Er is vanuit beide praktijken toegang tot hetzelfde Electronisch Medisch Dossier. In geval van verlof van dr Peetermans ben ik mogelijks ook op andere momenten aanwezig in Haacht (en niet in Mechelen).

Op vrijdagnamiddag en zaterdagen ben ik regelmatig in opleiding acupunctuur in Antwerpen.

Wegens logistieke en familiale redenen zijn de meeste afspraken overdag, en slechts in beperkte mate beschikbaar tijdens schoolvakanties.

Indien het voor u echt onmogelijk is een afspraak te nemen in de beschikbare afsprakenblokken, kan u eventueel mailen op ACortho@outlook.be. Er kan een attest voor afwezigheid wegens consultatie afgeleverd worden. Op donderdag zijn er enkele afspraken beschikbaar na 16u,  mag ik vragen deze enkel te boeken indien u u op andere momenten niet of moeilijk vrij kan maken of indien het om schoolgaande kinderen of jongeren gaat. 

Bij een eerder dringende vraag kan u bellen op 015/65 47 08. Tijdens verlofperiodes kan u terecht bij collega Peetermans in Haacht voor dringende vragen.

Gelieve zo weinig mogelijk telefonisch contact te nemen gezien dit de consultaties kan verstoren. Er is voor de praktijk in Mechelen geen secretariaat aanwezig.

Bij dringende gevallen tussen 19u- 8u s morgens en in weekeinden kan u de huisartsenwachtdienst bereiken op nummer 1733

In geval van echte urgenties zijn de hulpdiensten bereikbaar via het nummer 112