Info orthomoleculair en TCM

Gezond zijn en blijven is een grote uitdaging. We worden meer en meer omringd door belastende omgevingsfactoren, stress, voeding die onvoldoende nutriënten of juist ongezonde toevoegingen bevat.

Wanneer we ziekte willen vermijden of behandelen, is het belangrijk optimale omstandigheden te creëren die het lichaam de kans bieden terug te keren naar een gezonde of gezondere toestand.

Om dit te kunnen bereiken, moeten we eerst duidelijker zien welke factoren of oorzaken aan de basis van de problemen liggen, en deze bij voorkeur wegnemen of verminderen. 

Vaak vereist deze aanpak een verandering van levensstijl of voeding, en het innemen van nutriënten die onvoldoende aanwezig zijn, of die genezing bevorderen. We proberen hierbij de nadruk te leggen op een 'oorzakelijke', gerichte en individuele aanpak.

De term 'orthomoleculair' is gevormd uit 'ortho', recht - terug juist zetten en 'moleculair', hetgeen doelt op het niveau van de cellen, moleculen, biochemie, fysiologie van het menselijk lichaam.

Om de verstoring van een lichaam goed te begrijpen, is het belangrijk voldoende info te verkrijgen over het ontstaan van de problemen, de aard ervan, andere factoren die ook kunnen wijzen op tekorten of oorzaken. Om deze info te verkrijgen wordt er in eerste instantie een goede 'anamnese' of bevraging gedaan, evt ook met behulp van vragenlijsten.

Anderzijds worden er bepaalde metingen uitgevoerd, om de problemen duidelijk in kaart te brengen. Dit kan gaan over 'klinische' onderzoeken, bloednames, urineonderzoek ed. Dit alles om een accurate probleeminschatting te doen, en hierop een gerichte aanpak te formuleren.

Het beleid wordt stapsgewijs aangepakt, waarbij er enerzijds tekorten aangevuld worden, en anderzijds gerichte stoffen gegeven worden die het herstel proberen te bevorderen. Er wordt vermeden om stoffen te gebruiken die schade kunnen aanbrengen in het lichaam, en bij voorkeur gewerkt met nutriënten en 'nutricijnen' die voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Tevens is het belangrijk om bepaalde levensstijl- en voedingsaanpassingen door te voeren om herstel te bevorderen en te behouden. Hiervoor kan het ook aangewezen zijn andere hulpverleners en aanvullende therapieën in te schakelen.

Men gebruikt de term  'holistisch' in geneeswijzen waarbij er niet enkel naar 1 probleem, symptoom of orgaan gekeken wordt, maar naar de mens in zijn geheel, rekening houdend met psycho-, medico-, sociale en energetische aspecten.

Ook in Oosterse geneeswijzen zoals de Chinese Traditionele Geneeskunde (TCM) en acupunctuur behandelt men eerder een verstoring van energetische banen en Yin-Yang, dan een ziekte op zich.

In deze praktijk worden reguliere behandelingen indien nuttig en gewenst aangevuld met orthomoleculaire en oosterse elementen ten einde een verbetering van de gezondheidstoestand te bekomen.

Maak een afspraak