Info tarieven

Rekening houdend met het feit dat het RIZIV geen conventietarieven voorziet voor huisartsen die langere consulten uitvoeren, werd ik genoodzaakt te deconventioneren vanaf 1/1/2019. Hierdoor verlies ik zelf volledig de bijdrage voor pensioenopbouw die het RIZIV voorziet voor geconventioneerde artsen. Ook ontvang ik voor de meeste van mijn patiënten geen GMD inkomsten, gezien de complementaire manier van werken.

De tarieven vanaf 1/1/2021 zijn:

Consultatie ‘opvolg’ (25 min): 40€ (dit is 15 à 19€ remgeld, oa ook bij 3de betalersstatuut),  maar dit bedrag kan verhogen met 10€/10 min indien consult of voorbereiding vooraf langer duurt.
Infiltraties en bepaalde technische onderzoeken of handelingen kunnen uiteraard ook een beperkte meerprijs met zich mee brengen.

Beperkte huisartsenconsultatie (duurtijd 15 min en geen verdere voorbereiding of afhandeling nodig) : 28

 

Consultatie ‘intake’ opstart nieuwe patiënt / dossier (consultduur rond de 55 min, bedrag incl. beperkte administratie na het consult): 80€ (55 à 60€ remgeld) 

Deze intake kan ook over 2 consulten gespreid worden, bv 1 online en 1 in de praktijk; het remgeld zal dan ongeveer identiek zijn. 

Aansluitend bij een nieuwe opstart en labo-analyses: opmaken schriftelijk advies en bespreking resultaten in 2 consulten (consulten zelf telkens rond de 25 min consultduur): 50 en 100 à 110€ (bij het 2de consult ook inbegrepen opmaken en verstrekking vh schriftelijk advies waar  minimum 1u aan gewerkt werd - bedrag kan variëren afhankelijk van het aantal testen of complexiteit van de problematiek). Indien deze consulten zelf langer dan 25 min duren zal dit bedrag ook licht verhoogd worden.

Indien het dossier van bij aanvang complex is of er vraag is tot doornemen van bepaalde documenten buiten de consultaties, kunnen het aantal consultaties toenemen en de bedragen evt verhogen. 

Er is gedeeltelijke terugbetaling van dit tarief per consultmoment via de mutualiteit (20 tot 25€ per verstrekt consult).  Derdebetalersregeling van toepassing indien u het statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft voor het terugbetaalde deel. Het remgeld kan bij uitgesproken financiële beperkingen individueel met u bekeken worden, en evt gereduceerd samen met de consultatieduur. U zal dan indien nodig wel iets vaker op consult moeten komen wanneer de standaard huisartsenconsulttijd van 15 à 20 min gebruikt wordt.

Door de aard van het eerder holistisch (orthomoleculair, TCM) werken, wordt er ook vaak tijd voor- en na het consult aan u besteed (interpreteren van resultaten, bestuderen van het dossier, opzoekwerk). Daarenboven vragen de bijkomende opleidingen die ik gevolgd heb en nog volg ook veel tijd en financiële investering. 

Er is mogelijkheid tot electronisch betalen met uw eigen smartphone via de Bancontact of Payconiq app.  Gelieve deze op voorhand te installeren indien u electronisch wenst te betalen. 

Aanvullende testen worden uitgevoerd en gefactureerd door erkende labo's. Bij advies van inname van supplementen kunnen die door u aangekocht worden bij de apotheek of bij de fabrikanten. Er is helaas niet voor elke testing RIZIV terugbetaling voorzien, en ook supplementen worden meestal niet terugbetaald door de mutualiteiten. Er wordt zeker getracht onnodige kosten te vermijden, het is wel vaak zo dat een optimalere gezondheid en uitgebreider nazicht een investering vraagt op verschillende vlakken, ook financieel.  Zeker in de opstartfase is het belangrijk dat u hier rekening mee houdt.