Info tarieven

Rekening houdend met het feit dat het RIZIV geen conventietarieven voorziet voor huisartsen die langere consulten uitvoeren, werd ik genoodzaakt te deconventioneren vanaf 1/1/2019. Hierdoor verlies ik zelf volledig de bijdrage voor pensioenopbouw die het RIZIV voorziet voor geconventioneerde artsen.

De tarieven vanaf 1/1/2020 zijn:

Consultatie ‘intake’ opstart nieuwe patiënt / dossier (consultduur 55 min, bedrag incl. beperkte administratie na het consult): 80€

Consultatie ‘opvolg’, 2de en 3de consult na uitvoeren van testing en ter bespreking van testresultaten (telkens 25 min consultduur, bedrag inclusief voorbereiding voorafgaand en opmaken van schriftelijk advies): 45€

Consultatie ‘opvolg’ (25 min, inclusief beperkte voorbereiding vooraf indien nodig): 40€ (bedrag kan verhogen indien consult of voorbereiding langer duurt met 10€/10 min)

Beperkte huisartsenconsultatie (duurtijd 15 min, bv enkel bloedafname of kort probleem): 28

Infiltraties en bepaalde technische onderzoeken kunnen een beperkte meerprijs met zich mee brengen.

Er is gedeeltelijke terugbetaling van dit tarief via de mutualiteit (20 tot 25€ per consult).  Derdebetalersregeling van toepassing indien u het statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft. Het remgeld kan bij uitgesproken financiële beperkingen individueel met u bekeken worden, en evt gereduceerd samen met de consultatieduur. U zal dan indien nodig wel iets vaker op consult moeten komen wanneer de standaard huisartsenconsulttijd van 15 à 20 min gebruikt wordt.

Door de aard van het eerder holistisch (orthomoleculair, TCM) werken, wordt er ook vaak tijd voor- en na het consult aan u besteed (interpreteren van resultaten, bestuderen van het dossier, opzoekwerk). Daarenboven vragen de bijkomende opleidingen die ik gevolgd heb en nog volg ook veel tijd en financiële investering. 

Er is mogelijkheid tot electronisch betalen met uw eigen smartphone via de Bancontact of Payconiq app. 

Aanvullende testen worden uitgevoerd en gefactureerd door erkende labo's. Bij advies van inname van supplementen kunnen die door u aangekocht worden bij de apotheek of bij de fabrikanten. Er is helaas niet voor elke testing RIZIV terugbetaling voorzien, en ook supplementen worden meestal niet terugbetaald door de mutualiteiten. Er wordt zeker getracht onnodige kosten te vermijden, het is wel vaak zo dat een optimalere gezondheid en uitgebreider nazicht een investering vraagt op verschillende vlakken, ook financieel.