Praktisch

Reeds gekende patiënten of aanvaarde registratie: Gelieve afspraken bij voorkeur zelf te maken en te beheren via deze website en online agenda. Indien dit niet lukt kan dit uitzondelijk via het nummer 015/65 47 08. Er is evenwel geen secretariaat aanwezig. 

De meeste afspraken gaan door tijdens de schooluren, gelieve hier rekening mee te houden indien u wenst op te starten in deze praktijk. Er zijn wel wekelijks enkele afspraken die starten voor 9u, en op donderdag na 16u, gelieve deze voor te behouden voor schoolgaande jeugd en mensen die geen andere beschikbare momenten hebben. De afspraken van 8u30 of 8u40 (wo en vr), zijn bij voorkeur voor mensen die nuchter moeten komen voor bloedname of aansluitend starten met werken.

In de mate van het mogelijke komen er 1 of 2 afspraken type 'beperkt consult' (25 à 30 min) of opvolgconsult bijkomend vrij voor acutere vragen of problemen. Indien nodig kan u hier ook voor mailen (als u niets ziet en u sneller wilt komen).

Intakegesprekken mogen gepland worden op een daarvoor voorzien moment van 50 min, maar kunnen evt ook opgesplitst worden in 2 consulten van 25 of 35 minuten. Gelieve dit wel in de opmerkingen te vermelden. Het 2de consult bij voorkeur in de ochtend indien er reeds bloedname zou worden voorzien.

Gelieve tijdig aanwezig te zijn op de afspraak. Bij laattijdig arriveren wordt afgerond op het voorziene uur en het voorziene tarief aangerekend. Er is 5 minuten wisseltijd voorzien op het einde van de afspraak, gelieve hier rekening mee te houden. U mag ook steeds enkele minuten voor uw afspraakmoment kort en zacht aanbellen aan de voordeur.
Indien er gewerkt wordt op de behandeltafel, draagt u best losse kledij en mag u een badhanddoek meebrengen.
Graag meebrengen van uw eID.

Annuleren en verplaatsen van afspraken kan via de online agenda tot 48u vooraf. Hierna (bij situatie van overmacht (bv plots erg ziek worden) enkel per mail (24u voordien) of telefonisch (minder dan 12u voordien). Consultaties die laattijdig geannuleerd worden zonder duidelijke overmacht dienen vergoed te worden.

Patiënten die nieuw wensen te starten: in deze praktijk is er momenteel een patiëntenstop, om de continuïteit van lopende behandelingen te vrijwaren. Er kan momenteel niet aangemeld worden voor orthomoleculair nazicht / advies noch in de praktijk in Mechelen, noch in Haacht.

Wat betreft mensen uit regio Bonheiden - Keerbergen - Haacht: indien beschikbaarheid op dinsdagen tussen 9 en 14u kan er mogelijks na de paasvakantie terug een dubbele afspraak genomen worden in mijn deel van de Digitale wachtkamer agenda van de praktijk van dr Peetermans in Haacht  (zie hiervoor bij de info van deze praktijk), ook dan graag een begeleidend mailtje naar Aceb.kooltuo@ohtro zodat ik het aantal intakegesprekken kan beperken en spreiden (max 1 persoon per week).

Consultatietypes en tarieven

Sinds 1/1/2022 werkt de praktijk met veralgemeende '3de betaler' voor het terugbetaalde deel van de consulten. U betaalt hierdoor enkel nog het remgeld. Vanaf 1/1/2024 lichte verhoging van dit remgeld wegens indexatie en bijkomende studie Chinese fytotherapie.

- Opvolgconsult - duur 35 à 40 min: remgeld indien gewone mutualiteit: 43€, bij verhoogde tegemoetkoming: 38€, zonder mutualiteit (bv forfait, buitenlandse werkgever..): 68 €. Indien langer consult, infiltraties, technische prestaties ed kan er een meerprijs zijn. U kan kiezen voor een consult 'algemeen en orthomoleculair' of 'opvolgconsult met acupunctuur' wanneer er als therapievorm bijkomend ook infiltraties en / of acupunctuur gebeuren. Deze laatsten zijn een combinatie van diagnostiek, opvolging van ingestelde medische behandeling en therapie op de behandeltafel.

- Beperkt consult - duur 25 à 30 min: remgeld indien gewone mutualiteit: 38€, bij verhoogde tegemoetkoming: 33€, zonder mutualiteit (bv forfait, buitenlandse werkgever..): 50à 55€. Let op, bij dit consult wordt de werkelijke consultduur aangerekend, tevens ook een meerkost bij infiltraties, technische prestaties ed. Dit type kan gebruikt worden bij bepaalde bloednames, korte infiltraties, opvolgadvies over een afgelijnde problematiek

- Intakeconsult - duur 50 min: zowel voor 'algemeen en orthomoleculair' als voor bijkomende opstart 'acupunctuur' als therapie: remgeld indien gewone mutualiteit: 73€, bij verhoogde tegemoetkoming: 68€, zonder mutualiteit (bv forfait, buitenlandse werkgever..): 90€. In samenspraak met de arts kan deze intake ook in 2 delen gebeuren op 1 van bovenstaande consulttypes van kortere duur. Het remgeld ligt in dat geval lager, en de momentkeuze uitgebreider.

- Telefonisch / e-consult : indien reeds gekende patiënt, beperkte duur en mutualiteit in orde: geen remgeld te betalen - tenzij voor de reservatie in de online agenda Indien een langer e-consult: remgeld conform de duur

Rekening houdend met het feit dat het RIZIV geen conventietarieven voorziet voor huisartsen die langere consulten uitvoeren, werd ik genoodzaakt te deconventioneren vanaf 1/1/2019. Hierdoor verlies ik zelf volledig de bijdrage voor pensioenopbouw die het RIZIV voorziet voor geconventioneerde artsen. Ook ontvang ik voor de meeste van mijn patiënten geen GMD inkomsten, gezien de complementaire manier van werken.

De uurtarieven hierboven houden enkel rekening met de consultmomenten; het administratieve werk, opvolging mails en labo's, praktijkmanagement, bijscholingen en opzoekwerk, studies en verlofdagen zijn grotendeels onbezoldigd maar gebeuren ook in functie van u en van de praktijk. Gelieve hierbij rekening te houden en een consult te boeken indien u een medische vraag hebt of een document wenst ten behoeve van uw medisch dossier. Medische vragen worden niet beantwoord via mail, mail is niet geschikt om medische info te delen wegens niet beveiligd.

Er is mogelijkheid tot electronisch betalen met uw eigen smartphone via de Bancontact /Payconiq app of een eigen App van uw bank. Gelieve deze op voorhand te installeren indien u electronisch wenst te betalen. 

 Het remgeld kan bij uitgesproken financiële beperkingen individueel met u bekeken worden.

Beschikbaarheid en verlofdata

Verlofperiodes voorzien komende periode: krokusverlof 12-16/2/24; studiereis naar China voorzien 30/3 - 12/4/24

In schoolvakanties is de online agenda doorgaans beperkt. Bij afwezigheid van mezelf wordt er continuïteit voor dringende zaken voorzien via de praktijk van dr Peetermans (zie info aldaar, 016/606483).

Bij dringende gevallen tussen 19u- 8u s morgens en in weekeinden kan u de huisartsenwachtdienst bereiken op nummer 1733. In geval van echte urgenties zijn de hulpdiensten bereikbaar via het nummer 112

Er zijn doorgaans consultatieblokken voorzien op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag; donderdagnamiddag en vroege avond. Op dinsdag ben ik aanwezig in de huisartsenpraktijk van dr Peetermans in Haacht. 

Wegens logistieke en familiale redenen zijn de meeste afspraken overdag, en slechts in beperkte mate in de vroege ochtend of buitenschoolse tijd, zie ook rubriek hierboven.

Indien het voor u echt onmogelijk is een afspraak te nemen in de beschikbare afsprakenblokken, kan u eventueel mailen op ACeb.kooltuo@ohtro . Er kan een attest voor afwezigheid wegens consultatie afgeleverd worden. 

Videoconsulten kunnen in sommige situaties ook een oplossing bieden. Gelieve hiervoor een online consultatie in te boeken. Terugbetaling vanuit het RIZIV hiervoor enkel mogelijk voor reeds gekende patiënten.