We proberen in deze praktijk de gezondheid te verbeteren op een actieve, gerichte, niet schadelijke en holistische manier.
Uiteraard is dit vaak een zoeken naar de juiste aard van de problemen, de middelen die bij iemand passen, de dingen die verbetering kunnen bekomen. Het spreekt voor zich dat complexe en langbestaande problematieken niet snel en eenvoudig op te lossen zijn, dat er vaak tijd, geduld en inspanningen nodig zijn tijdens de zoektocht. Het is ook belangrijk te beseffen dat geneeskunde en het menselijk lichaam nooit 100% voorspelbaar zijn, en dat ongewenste effecten van een behandeling nooit uitgesloten zijn.
Gelukkig is er meestal wel verbetering mogelijk, en kan er winst zijn op energie, gezondheid en levenskwaliteit.  

Informed consent

De patiënt heeft steeds het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.

De patiënt heeft steeds het recht heeft om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar.

De patiënt wordt ingelicht omtrent de aard en de bedoeling van de behandeling. De praktijkhouder licht de patiënt in omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, de risico’s verbonden aan de voorgestelde behandeling, de mogelijke resultaten en de beperkingen van de methode. Zie ook verdere info op de website.

De patiënt krijgt steeds de mogelijkheid om vragen te stellen.

De patiënt verleent expliciete toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te verwerken in het kader van de behandeling en in overeenstemming met de wettelijk voorziene verwerkingstermijnen.

Het staat de patiënt vrij al dan niet een bijkomende (behandelende) arts te raadplegen.

De patiënt laat zich uit vrije wil behandelen en heeft akte genomen met bovenstaande en de aangekondigde tarieven.